องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

ประกาศมาตรการรับสินบนของ อบต.ห้วยยางเอกสารที่เกี่ยวข้อง