องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
  | 1   เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำสั้ง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง