องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2   ต่อไป 

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศแผน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง