องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางคณะผู้บริหาร


นายประสาสน์ เกษนอก
นายกองค์การลริหารส่วนตำบลห้วยาง

โทร 0934530167นายศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

โทร086-2567840นายจีระศักดิ์ วงษ์ชาลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

โทร061-1230771นายสุภชัย นาล่อง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

โทร080-0079946