องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


ที่ทำการ อบต.
 

 

 

 

 

เวลาเปิดทำการ  08.30 – 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 163 หมู่ 4 อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ 044-756262 โทรสาร   044-756262  
E-maill :webmaster@huayyangbuayai.go.th
Wed Site :www.huayyangbuayai.go.th