เข้าสู่ระบบบริหารเวบ
   กลับหน้าแรก


ชื่อเข้าสู่ระบบ :
รหัสผ่าน :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

      163 หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
  โทรศัพท์   044-756262         โทรสาร   044-756263         อีเมล    webmaster@huayyangbuayai.go.th