องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแบบฟอร์มติดต่อราชการ
  | 1   
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แบบฟอร์มขออนุญาตดัดแปลงอาคารฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบฟอร์มขออนุญาตรับรองก่อสร้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มใบแทนขออนุญาตก่อสร้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มคำข้อข้อมูลข่าวสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มขอใช้กำลัง อปพร.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง