องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแผนการดำเนินงานประจำปี
  | 1   
แผนสาธาณสุข
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนการดำงานประจำปีงบประมาณ 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงาน พ.ศ.2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการจัดหาพัสดุ 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง