องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  | 1   

ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนบริหารความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศมาตรการเบฃผยแพร่ข้อมูลฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศมาตรการรับสินบน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง