องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง


แหล่งท่องเที่ยว
 

วัดบ้านห้วยยาง

 

วัดบ้านหนองหญ้าปล้องและพระธาตุบรรจุสารีริกธาตุ

 

 

วัดบ้านด่านช้าง