องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดรถและรูปแบบขบวนแห่โครงการประเพณีบัวไหม-บัวใหญ่เอกสารที่เกี่ยวข้อง