องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานฯเอกสารที่เกี่ยวข้อง