องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบเเท่ง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง