องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.329-06 สายบ้านด่านช้าง หมู่ที่ 1 ถึงสายบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 2เอกสารที่เกี่ยวข้อง