องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง