องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

ประกาศคำสั่งการมอบอำนาจเอกสารที่เกี่ยวข้อง