องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 (จากบ้านทองคำ ศักดิ์ดีแสง ถึงบ้านนางวรรณา ทับอาสา)เอกสารที่เกี่ยวข้อง