องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายความปลอดภายอาชีวอนามัย และสภาพเเวดล้อมในการทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง