องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางประกาศ-คำสั่ง

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายบ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4 ถึง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3เอกสารที่เกี่ยวข้อง